Algemeen – Huisartsenpraktijk Brakel – Brakel
Wilhelminalaan 11 5306 XA Brakel

Algemeen

De praktijk is apotheekhoudend. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Lloyd’s certificering. Deze richtlijnen houden in dat het klaarmaken van de recepten volgens vaste, getoetste protocollen door de apotheekassistentes wordt gedaan. Dit betekent dat de klaargemaakte recepten door de assistentes, het computersysteem en uw huisarts gecontroleerd worden, voordat de medicijnen aan u worden meegegeven. Voor uw eigen veiligheid maken deze controles het helaas niet mogelijk om medicijnen direct mee te geven wanneer u naar de apotheek komt.

De unieke koppeling in de computer tussen uw ziektegeschiedenis en de voorgeschreven medicijnen geven u extra veiligheid voor uw gezondheid. Het is dan ook van het grootste belang dat u alle medicatie zoveel mogelijk in de apotheek van de praktijk haalt.

Mocht u bepaalde medicijnen niet verdragen vanwege bijwerkingen, laat u dit dan altijd aan uw huisarts weten, zodat uw overgevoeligheid in de computer kan worden vastgelegd. In de toekomst wordt dan ook rekening gehouden met uw overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Nieuwe recepten

Nieuw recepten van specialisten kunt u inleveren voor 15.00 uur. De medicijnen worden klaargemaakt en gecontroleerd. U kunt na deze controles uw medicijnen afhalen tussen 09.00-12.00 en 16.00-17.30.

Spoedrecepten

Recepten die voorgeschreven zijn na een operatie of bij acute pijnbestrijding kunnen direct voor u klaargemaakt worden in de apotheek.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn er verschillende mogelijkheden.

Het kan zijn dat u een recept wenst te herhalen, maar dat dit niet door de arts wordt goedgekeurd. In dat geval volgt er een afspraak op het spreekuur of het telefonisch spreekuur.

Via Internet

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week, herhaalrecepten aanvragen via de receptenservice door in te loggen in het patientenportaal op onze website. U dient zich wel eerst te registreren. Daarnaast dient u bij de apotheek eenmalig door te geven dat u van de herhaalservice via internet gebruik wenst te maken.

Via de receptenlijn

U belt naar de praktijklijn (0418-671250). U toets keuze 2. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U krijgt een bandje te horen waarop u kunt inspreken welk recept(en) u wilt herhalen. U dient de volgende gegevens duidelijk in te spreken: naam, geboortedatum, de naam van het geneesmiddel en de sterkte.

Via een herhaalreceptformulier

U bestelt via deze website. Op de website kunt u kiezen voor de optie herhaalreceptformulier. Recepten die besteld zijn voor 15.00 zijn, liggen na 3 dagen klaar in onze apotheek.

Ophalen Medicijnen

De bestelde medicijnen kunt u uitsluitend afhalen op de daarvoor bestemde tijden, dit in verband met de noodzakelijke controles. De klaargemaakt recepten moeten door de apothekersassistente, het computersysteem en uw huisarts gecontroleerd worden voordat ze aan u kunnen worden meegegeven. Het is hierdoor helaas niet mogelijk om medicijnen direct mee te geven indien u naar de apotheek komt. U kunt uw medicijnen ophalen tussen 09.00-12.00 en tussen 16.00-17.30

Als u patiënt bent in onze praktijk gaan wij ervan uit dat wij, indien noodzakelijk, medisch relevante gegevens van u mogen doorgeven aan andere apotheken of de trombosedienst.

Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met deze informatie. Mocht u hier echter toch een probleem mee hebben, meldt u dit dan in onze praktijk.

Is het gebruik van uw medicatie veilig in het verkeer?

Als u medicijnen gebruikt is het goed om te weten of u daarmee veilig de weg op kunt. Door sommige medicijnen reageert u namelijk minder snel of let u minder goed op. Over de effecten van uw medicijnen op uw rijgedrag en reactievermogen wordt u geïnformeerd via de tekst op het etiket en via de bijsluiter. Daarnaast treft u de volgende waarschuwingssticker aan op het medicijndoosje: