Rijbewijskeuringen – Huisartsenpraktijk Brakel – Brakel
Wilhelminalaan 11 5306 XA Brakel

Rijbewijskeuringen

Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische keuring.

In Huisartsenpraktijk Brakel bieden wij rijbewijskeuringen aan. De huisarts kan de keuring doen bij mensen die niet in de huisartsenpraktijk staan ingeschreven, omdat het behandelend artsen niet toegestaan is om eigen patiënten te beoordelen.

Wij bieden ook keuringen aan voor groot rijbewijs.

Voorbereiding op de keuring.

Dit brengt u mee naar het consult.

* Uw huidige rijbewijs

* De Eigen verklaring (ingevuld) met Geneeskundige verklaring (die door de arts zal worden ingevuld).

* Schoon potje met urine (deze kunt u gratis bij de balie meenemen)

* Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte

mee)

* Geld, contant. Wij rekenen 50 euro voor een rijbewijskeuring.

Tijdens de keuring

De rijbewijskeuring is bedoeld om vast te stellen of u gezond genoeg bent om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. Voordat de huisarts u binnen roept zal de assistente eerst een aantal metingen bij u verrichten.

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

* Bespreking van uw Gezondheidsverklaring

* Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)

* Beoordeling psychische toestand

* Bloeddrukmeting

* Ogentest (Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen)

* Urine-onderzoek (op suikerziekte)

* Rapportage in het keuringsverslag en evt. aanvullende formulieren

Na de keuring

Na het consult bij de huisarts verzoeken wij u aan de balie bij de assistente af te rekenen. Wij rekenen voor een keuring 50,00 euro. Wij vragen u het bedrag contact te voldoen. Na de keuring mag de huisarts geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. De huisarts schrijft de bevindingen in het keuringsverslag. Deze stuurt u samen met de Gezondheidsverklaring en eventueel aanvullende formulieren naar het CBR.

Het CBR beoordeelt alle informatie en bericht u binnen vier weken over de uitkomst(en). Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. Soms is een rijtest nodig.

De volledige tijdsduur van de rijbewijskeuring bedraagt ongeveer 20 minuten.